Ενοικιάσεις Κάδων, Press Container

Ενοικίαση κάδων 8 κυβικών, 32 κυβικών και press container. Οι κάδοι τοποθετούνται είτε σε επιχειρήσεις είτε σε ιδιωτικούς χώρους για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

Προσφέρουμε υπηρεσίες ενοικιάσεως κάδων όλων των μεγεθών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.
Διατίθενται κάδοι  8 και 32 κυβικών. Η εταιρεία κατέχει φορτηγά διαφόρων μεγεθών για να μπορέσει άμεσα να καλύψει ακόμα και την πιο δύσκολη περίπτωση. Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων Αεκκ σε κατάλληλα ανάλογα με το είδος, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητά τους container, τα οποία τα τοποθετούμε στα σημεία υπόδειξής σας και συνήθως κοντά στους χώρους και τα σημεάα που διεξάγονται οι εργασίες.

Αποκομιδή των αποβλήτων, κατόπιν συνεννόησης όποια ώρα αυτό χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου.
Μεταφορά των αποβλήτων στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας και προσωρινή αποθήκευσή τους αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες των συστημάτων ανακύκλωσης σε νόμιμους και αδειοδοτημένους αποδέκτες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΔΑΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιήσεις

H εταιρεία μας έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις λειτουργίας ως Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

q-cert-png
Νιζάμης Ανακύκλωση αποβλήτων Σέρρες Πιστοποίηση