Κ.Δ.Α.Υ. Σερρών econi® Nizamis Group

Η επιχείρηση από την αρχή της δραστηριότητας της πήρε άδεια και λειτουργεί ως ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και με σύμβαση συνεργασίας που υπέγραψε με την ΕΕΑΑ Α.Ε. λειτουργεί ως ΚΔΑΥ ΣΕΡΡΩΝ και παραλαμβάνει τους μπλε κάδους ανακύκλωσης όλου του νομού Σερρών.

Από την συλλογή των μπλε κάδων των δήμων του νομού Σερρών και αφού γίνει η διαλογή από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, παράγονται τα εξής τελικά προϊόντα: χαρτί/χαρτόνι, χαρτί ανάμικτο, χαρτί έντυπο, PET, HDPE, LDPE, PP, PS, συσκευασίες αλουμινίου και σιδήρου, tetra pak και ηλεκτρικός απορριπτόμενος εξοπλισμός

Διαχείριση Αποβλήτων

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργεί με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής. Διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή και ακολούθως πραγματοποιείται δεματοποίηση των διαχωρισθέντων ρευμάτων.

Ανακύκλωση χαρτιού Σέρρες Νιζάμης
Ανακύκλωση Χαρτιού

Χαρτί, χαρτόνι, χαρτί έντυπο κ.α.

Ανακύκλωση πλαστικού Σέρρες Νιζάμης
Ανακύκλωση Πλαστικού

PET, HDPE, LDPE, PP, PS

Ανακύκλωση γυαλιού Σέρρες Νιζάμης
Ανακύκλωση Γυαλιού

Διαχωρισμός και μεταφορά γυαλιού ανακύκλωση στους κατάλληλους αποδέκτες.

Ανακύκλωση μετάλλων Σέρρες Νιζάμης
Ανακύκλωση Μετάλλων

Συλλογή - διαχωρισμός ανάλογα με τις ποιότητες.

ΚΔΑΥ Σερρών
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μπλε Κάδοι

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργεί με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής. Διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή και ακολούθως πραγματοποιείται δεματοποίηση των διαχωρισθέντων ρευμάτων. Τα εξερχόμενα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη καθαρότητα και συνεπώς δύναται να επιτευχθούν οι προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία ανακύκλωσης υλικών.

Λειτουργία Κ.Δ.Α.Υ Σερρών

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Σερρών econi® της Nizamis Group